یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
درخشان: رسول‌ پناه برود تا آرامش به پرسپولیس برگردد
درخشان: رسول‌ پناه برود تا آرامش به پرسپولیس برگردد
یحیی گل محمدی: قصد دخالت در کار وزیر ورزش را نداشتم
یحیی گل محمدی: قصد دخالت در کار وزیر ورزش را نداشتم
در فیلم منتشر شده از رسول‌پناه چه گذشت؟
در فیلم منتشر شده از رسول‌پناه چه گذشت؟
نیاز میلیاردی برای اخراج رئیس هیأت مدیره
نیاز میلیاردی برای اخراج رئیس هیأت مدیره
استراتژی خطرناک یحیی
استراتژی خطرناک یحیی
کریم باقری: رسول‌پناه باعث تنش در پرسپولیس شده است
کریم باقری: رسول‌پناه باعث تنش در پرسپولیس شده است
معاون وزیر ورزش جواب یحیی گل محمدی را داد
معاون وزیر ورزش جواب یحیی گل محمدی را داد
یعنی رسول‌پناه باید مقابل شوت قایدی می‌ایستاد؟
یعنی رسول‌پناه باید مقابل شوت قایدی می‌ایستاد؟
مهدی رسول پناه، تنها مدیری که با پرسپولیس به قطر نمی رود
مهدی رسول پناه، تنها مدیری که با پرسپولیس به قطر نمی رود