یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
ناصر الخلیفی: مسی؟ همه بازیکنان بزرگ خواهان انتقال به پاری سن ژرمن هستند
ناصر الخلیفی: مسی؟ همه بازیکنان بزرگ خواهان انتقال به پاری سن ژرمن هستند
ناصر الخلیفی: بارسلونا همیشه به دنبال نیمار است اما او نمی خواهد به بارسلونا برگردد
ناصر الخلیفی: بارسلونا همیشه به دنبال نیمار است اما او نمی خواهد به بارسلونا برگردد
ناصر الخلیفی: ذات سوپرلیگ به دنبال دفاع از منافع فوتبال نبود
ناصر الخلیفی: ذات سوپرلیگ به دنبال دفاع از منافع فوتبال نبود
ناصر الخلیفی: از عدم قهرمانی در لیگ فرانسه ناامید هستیم
ناصر الخلیفی: از عدم قهرمانی در لیگ فرانسه ناامید هستیم
ناصر الخلیفی: پاری سن ژرمن این اعتقاد راسخ را دارد که فوتبال ورزشی برای همه است
ناصر الخلیفی: پاری سن ژرمن این اعتقاد راسخ را دارد که فوتبال ورزشی برای همه است
ناصر الخلیفی: به بازگشت پوچتینو به خانه اش افتخار می کنم
ناصر الخلیفی: به بازگشت پوچتینو به خانه اش افتخار می کنم
ناصر الخلیفی: انتقال مسی به پاری سن ژرمن؟ نمی توانم صحبت کنم
ناصر الخلیفی: انتقال مسی به پاری سن ژرمن؟ نمی توانم صحبت کنم