شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
نکیسا: نگاه ویژه فدراسیون مبنی بر بضاعت پروری در کنار اخلاق مداری است
نکیسا: نگاه ویژه فدراسیون مبنی بر بضاعت پروری در کنار اخلاق مداری است
نیما نکیسا: قهرمانی حق پرسپولیس بود
نیما نکیسا: قهرمانی حق پرسپولیس بود
نیما نکیسا: قهرمانی پرسپولیس با گرفتن ۴ امتیاز مسجل می‌شود
نیما نکیسا: قهرمانی پرسپولیس با گرفتن ۴ امتیاز مسجل می‌شود
نیما نکیسا: برنامه‌ دپارتمان آموزش، بها دادن به مدرسان جوان است
نیما نکیسا: برنامه‌ دپارتمان آموزش، بها دادن به مدرسان جوان است
نیما نکیسا: با تمرکز و درایت باید مقابل بحرین بازی کنیم
نیما نکیسا: با تمرکز و درایت باید مقابل بحرین بازی کنیم
نیما نکیسا: باید در حوزه آموزش اثر بخشی بیشتری داشته باشیم
نیما نکیسا: باید در حوزه آموزش اثر بخشی بیشتری داشته باشیم
نیما نکیسا به عنوان سرپرست دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال منصوب شد
نیما نکیسا به عنوان سرپرست دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال منصوب شد
نیما نکیسا: قرارداد بودیمیر و استوکس باید پیگیری قضایی شود
نیما نکیسا: قرارداد بودیمیر و استوکس باید پیگیری قضایی شود
نکیسا: حامد باید خدا را شکر کند که فنایی مربی اوست
نکیسا: حامد باید خدا را شکر کند که فنایی مربی اوست
سعید دقیقی: کسی تصور نمی‌‌کرد مدیران جوانی مثل من یا نکیسا به مدیریت بالای ورزشی راه پیدا کنند
سعید دقیقی: کسی تصور نمی‌‌کرد مدیران جوانی مثل من یا نکیسا به مدیریت بالای ورزشی راه پیدا کنند
نکیسا: فدراسیون پیشنهادم را قبول نکرد
نکیسا: فدراسیون پیشنهادم را قبول نکرد