پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
واتسکه: منچستریونایتد با پیشنهاد بهتری نسبت به ما برای جذب هالند اقدام کرده بود
واتسکه: منچستریونایتد با پیشنهاد بهتری نسبت به ما برای جذب هالند اقدام کرده بود
هانس یواخیم واتسکه: شایعات در مورد هالند مزخرف است
هانس یواخیم واتسکه: شایعات در مورد هالند مزخرف است
واتسکه: یولیان برانت نیز همچون هالند در دورتموند خواهد ماند
واتسکه: یولیان برانت نیز همچون هالند در دورتموند خواهد ماند
واتسکه: هالند فصل آینده در دورتموند حضور خواهد داشت و از این بابت نگران نیستم
واتسکه: هالند فصل آینده در دورتموند حضور خواهد داشت و از این بابت نگران نیستم
هانس یواخیم واتسکه: باشگاه های ثروتمند دنیا باید بدانند که ما نیازی به فروش بازیکنان خود نداریم
هانس یواخیم واتسکه: باشگاه های ثروتمند دنیا باید بدانند که ما نیازی به فروش بازیکنان خود نداریم
هانس یواخیم واتسکه: با هالند صحبت خواهیم کرد و خواهان حفظ او به مدت یک فصل دیگر هستیم
هانس یواخیم واتسکه: با هالند صحبت خواهیم کرد و خواهان حفظ او به مدت یک فصل دیگر هستیم
هانس یواخیم واتسکه: فروش بازیکنان؟ با توجه به شیوع کرونا، هیچ چیزی را رد نمی کنم
هانس یواخیم واتسکه: فروش بازیکنان؟ با توجه به شیوع کرونا، هیچ چیزی را رد نمی کنم