سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
فن دایک از خجالت بازیکنان اورتون در آمد
فن دایک از خجالت بازیکنان اورتون در آمد
کلوپ: از فن دایک نخواسته بودیم با خاکپو حرف بزند
کلوپ: از فن دایک نخواسته بودیم با خاکپو حرف بزند
فن دایک: می خواهیم فصلی فراموش نشدنی را رقم بزنیم؛ خبر سرطان فن خال شوک بزرگی بود
فن دایک: می خواهیم فصلی فراموش نشدنی را رقم بزنیم؛ خبر سرطان فن خال شوک بزرگی بود
ویرجیل فن دایک: ای کاش من هم کیفیت ماتیپ را داشتم
ویرجیل فن دایک: ای کاش من هم کیفیت ماتیپ را داشتم
فن دایک: باخت به وست هم ضربه به موقعی بود؛ بابت این شکست ناراحت هستیم
فن دایک: باخت به وست هم ضربه به موقعی بود؛ بابت این شکست ناراحت هستیم
فن دایک: حس می کنم در هر بازی بهتر می شوم
فن دایک: حس می کنم در هر بازی بهتر می شوم
میلنر: فن دایک هم نیاز به استراحت دارد
میلنر: فن دایک هم نیاز به استراحت دارد