یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
بایرلورکوزن پیشنهادات دریافتی برای پاتریک شیک را بررسی خواهد کرد
بایرلورکوزن پیشنهادات دریافتی برای پاتریک شیک را بررسی خواهد کرد
پاتریک شیک: موفقیت تیم مهم تر از آقای گلی من است
پاتریک شیک: موفقیت تیم مهم تر از آقای گلی من است
پاتریک شیک درباره گل زیبایش مقابل اسکاتلند: توپ دقیقا همان جایی رفت که باید می رفت
پاتریک شیک درباره گل زیبایش مقابل اسکاتلند: توپ دقیقا همان جایی رفت که باید می رفت
پاتریک شیک زننده دورترین گل یورو از سال 1980
پاتریک شیک زننده دورترین گل یورو از سال 1980