چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
پرسنل کیمپمبه: بازی با منچسترسیتی خوب بود؛ باید فرصت طلب تر ظاهر می شدیم
پرسنل کیمپمبه: بازی با منچسترسیتی خوب بود؛ باید فرصت طلب تر ظاهر می شدیم
محرومیت چهار جلسه ای کیمپمبه
محرومیت چهار جلسه ای کیمپمبه
کیمپمبه: به بستن بازوبند پاری سن ژرمن افتخار می کنم
کیمپمبه: به بستن بازوبند پاری سن ژرمن افتخار می کنم
حمایت بازیکنان پاری سن ژرمن از مربی باشاک شهیر: نه به نژاد پرستی!
حمایت بازیکنان پاری سن ژرمن از مربی باشاک شهیر: نه به نژاد پرستی!