شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
پله از بیمارستان مرخص شد ولی همچنان تحت درمان خواهد بود
پله از بیمارستان مرخص شد ولی همچنان تحت درمان خواهد بود
پله، اسطوره فوتبال برزیل بار دیگر در بیمارستان بستری شد
پله، اسطوره فوتبال برزیل بار دیگر در بیمارستان بستری شد
پله: روز به روز حالم بهتر می شود
پله: روز به روز حالم بهتر می شود
نیمار به رکورد پله و مسی رسید
نیمار به رکورد پله و مسی رسید
پله از بیمارستان مرخص شد
پله از بیمارستان مرخص شد
پیام پله از بیمارستان: اگر همین جور ادامه دهم، به سانتوس برمی گردم!
پیام پله از بیمارستان: اگر همین جور ادامه دهم، به سانتوس برمی گردم!
دختر پله: شرایط پدرم رو به بهبود است
دختر پله: شرایط پدرم رو به بهبود است
پله: می خواهم خیلی زود دوباره فوتبال بازی کنم
پله: می خواهم خیلی زود دوباره فوتبال بازی کنم
پله: هر روز اندکی بهتر می شوم؛ به زودی در کنار هم خواهیم بود
پله: هر روز اندکی بهتر می شوم؛ به زودی در کنار هم خواهیم بود