جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
پیام پله از بیمارستان: اگر همین جور ادامه دهم، به سانتوس برمی گردم!
پیام پله از بیمارستان: اگر همین جور ادامه دهم، به سانتوس برمی گردم!
دختر پله: شرایط پدرم رو به بهبود است
دختر پله: شرایط پدرم رو به بهبود است
پله: می خواهم خیلی زود دوباره فوتبال بازی کنم
پله: می خواهم خیلی زود دوباره فوتبال بازی کنم
پله: هر روز اندکی بهتر می شوم؛ به زودی در کنار هم خواهیم بود
پله: هر روز اندکی بهتر می شوم؛ به زودی در کنار هم خواهیم بود
مسی در مورد شکستن رکورد پله: مدت ها در رویای این رکورد بودم
مسی در مورد شکستن رکورد پله: مدت ها در رویای این رکورد بودم
پله برای برداشتن تومور روده بزرگ در بیمارستان بستری شده است
پله برای برداشتن تومور روده بزرگ در بیمارستان بستری شده است
تمجید پله از کریستیانو رونالدو: هیچ چیز تاریخ تو را پاک نمی کند
تمجید پله از کریستیانو رونالدو: هیچ چیز تاریخ تو را پاک نمی کند
پیشنهاد عجیب و غریب بدترین تیم جهان به لیونل مسی
پیشنهاد عجیب و غریب بدترین تیم جهان به لیونل مسی