سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
سالرنتینا 0 - ناپولی 1|اسپالتی خیال پا پس کشیدن ندارد
سالرنتینا 0 - ناپولی 1|اسپالتی خیال پا پس کشیدن ندارد
کالیاری 1-4 ناپولی؛ساردنیا توسط اهالی ناپل فتح شد
کالیاری 1-4 ناپولی؛ساردنیا توسط اهالی ناپل فتح شد