یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
کریم باقری: آقای رسول پناه، تا وضع از این بدتر نشده، از پرسپولیس بروید!
کریم باقری: آقای رسول پناه، تا وضع از این بدتر نشده، از پرسپولیس بروید!
کریم باقری: به اینکه کدام بازیکن رفت و کدام آمد اهمیت ندهید
کریم باقری: به اینکه کدام بازیکن رفت و کدام آمد اهمیت ندهید
باقری: بدقولی باشگاه بازیکنان را بدبین کرده است
باقری: بدقولی باشگاه بازیکنان را بدبین کرده است
جمله جنجالی رسول‌پناه به یحیی: «قهرمان آسیا هم شوی، نمی‌خواهمت!»
جمله جنجالی رسول‌پناه به یحیی: «قهرمان آسیا هم شوی، نمی‌خواهمت!»
باقری: بعد از رفتن ستاره‌ها زانوی غم بغل نگرفتیم
باقری: بعد از رفتن ستاره‌ها زانوی غم بغل نگرفتیم