شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
میکل آرتتا: مارتینلی آینده درخشانی دارد؛ او فرصت کافی برای ارائه توانایی هایش را خواهد داشت
میکل آرتتا: مارتینلی آینده درخشانی دارد؛ او فرصت کافی برای ارائه توانایی هایش را خواهد داشت
میکل آرتتا: کم بازی کردن مارتینلی تقصیر من است
میکل آرتتا: کم بازی کردن مارتینلی تقصیر من است
گابریل مارتینلی: وقتی فهمیدم زانویم به جراحی نیاز دارد، به شدت گریه کردم
گابریل مارتینلی: وقتی فهمیدم زانویم به جراحی نیاز دارد، به شدت گریه کردم