سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
توافق گالاتاسارای و آاس رم برای انتقال آمادو دیاوارا
توافق گالاتاسارای و آاس رم برای انتقال آمادو دیاوارا
گالاتاسارای به دنبال جذب محمد الننی
گالاتاسارای به دنبال جذب محمد الننی
اخراج بازیکن گالاتاسرای به خاطر درگیری با بازیکن خودی!
اخراج بازیکن گالاتاسرای به خاطر درگیری با بازیکن خودی!
پاتریک فن آنهولت به گالاتاسارای پیوست
پاتریک فن آنهولت به گالاتاسارای پیوست
ام صلال خواهان جذب فالکائو است
ام صلال خواهان جذب فالکائو است
چالهان اوعلو در مورد انتقال به گالاتاسارای: بازیکن آزاد هستم؛ اگر یک پیشنهاد خوب ارائه کنند، چرا که نه؟
چالهان اوعلو در مورد انتقال به گالاتاسارای: بازیکن آزاد هستم؛ اگر یک پیشنهاد خوب ارائه کنند، چرا که نه؟
آمادگی 5 باشگاه خارجی برای امضای قرارداد با بوفون
آمادگی 5 باشگاه خارجی برای امضای قرارداد با بوفون