دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سرویس
متن جستجو
کلید واژه ها
یاسین عدلی در ژانویه به ترکیب میلان اضافه می شود؟
یاسین عدلی در ژانویه به ترکیب میلان اضافه می شود؟
یاسین عدلی: وقتی میلان زنگ می زند، می خواهید بلافاصله به این تیم بروید
یاسین عدلی: وقتی میلان زنگ می زند، می خواهید بلافاصله به این تیم بروید
میلان پس از جذب یاسین عدلی او را به بوردو قرض می دهد
میلان پس از جذب یاسین عدلی او را به بوردو قرض می دهد
فلوریان گریلیتش گزینه میلان در صورت ناکامی در جذب یاسین عدلی
فلوریان گریلیتش گزینه میلان در صورت ناکامی در جذب یاسین عدلی