یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

استقلال در بن‌بست با تمام مربیان
استقلال بدون پروژه، بدون مشروعیت
خط و نشان پرسپولیس
‌فوتبال ایران
خط و نشان پرسپولیس
آخرین بازمـــانده
‌فوتبال ایران
آخرین بازمـــانده
کسب و کار همیشگی
‌فوتبال ایران
کسب و کار همیشگی
تو به سپیده‌ها بیندیش
‌فوتبال ایران
تو به سپیده‌ها بیندیش
ایجاد بحران برای حل بحران
استقلال هنوز می‌تواند امیدوار باشد
بیلان‌هایی فراتـــر از سنگربانان لژیونر
اگر ورزشگاه‌ها باز بود معادلات استقلال تغییر می‌کرد
تقسیم سهم اشتباهات استقلال وقت‌گیر و بی‌نتیجه
پربازدیدها