دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

دیگه چه خبر؟

چندرسانه ای

گزارش

عزیزی‌خادم بعد از دو سال رئیس می‌شود؟

گاف کمیته اخلاق در صدور رأی رئیس معزول

عزیزی‌خادم بعد از دو سال رئیس می‌شود؟
پرسپولیس نــــه

زوج خط دفاع تیم ملی، دوباره در یک تیم

پرسپولیس نــــه
نگاه مجیدی به دبل قهرمانی و آسیا

رضایی و نادری با استقلال به توافق رسیدند

نگاه مجیدی به دبل قهرمانی و آسیا
سه پرسش بزرگ پرسپولیس که بی‌جواب مانده

چرا برگزار شد؟ چرا اصرار به ادامه داشتند؟ چرا جلوی اتفاقات گرفته نشد؟

سه پرسش بزرگ پرسپولیس که بی‌جواب مانده