چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

فرصت سوزی یک پروژه ملی
فرصت سوزی یک پروژه ملی
تیم سازی یا آزمون و خطا کردن؟
تیم سازی یا آزمون و خطا کردن؟
علامت سئوال های پررنگ آقای اسکوچیچ
علامت سئوال های پررنگ آقای اسکوچیچ
استقلال لاجوردی
استقلال لاجوردی
برهوت گل در پرسپولیس
برهوت گل در پرسپولیس
نیمکت های ناشناس
نیمکت های ناشناس
قهرمان ورشکسته
قهرمان ورشکسته
تردید روی نیمکت آبی
تردید روی نیمکت آبی
تازه‌واردها می‌رسند
تازه‌واردها می‌رسند
و حالا استقلال فکری
و حالا استقلال فکری
نمایش نوبرانه
نمایش نوبرانه
استقلال و هواداران؛ یک رابطه ضد و نقیض
استقلال و هواداران؛ یک رابطه ضد و نقیض
ایستاده در غبار
ایستاده در غبار
سعادتی که نبود!
سعادتی که نبود!
تسخیرناپذیران سرخ
تسخیرناپذیران سرخ
بهترین پرسپولیس گل‌محمدی
بهترین پرسپولیس گل‌محمدی
استحاله سرخ
استحاله سرخ
مجید نامجوتاکتیک!
مجید نامجوتاکتیک!
دلشوره‌های آبی
دلشوره‌های آبی
مغزهای کوچک زنگ زده
مغزهای کوچک زنگ زده
سرخ نونوار
سرخ نونوار
پرسپولیس در باتلاق سوءمدیریت
پرسپولیس در باتلاق سوءمدیریت